KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/06/2024

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý Hoa tiêu
1 07:00 HAI DANG 168 3,6 91,9 5.099 VC Khu neo Vật Cách BEN KIEN CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
2 10:30 YOKOHAMA TRADER 6,8 147,9 13.273 HC36,43 LH DINH VU HONG KONG DVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN Hải D
3 10:30 TRUONG HAI STAR 3 6,7 132,6 8.015 HA17,19 LH CANG 128 CHU LAI CTY TNHH VAN TAI BIEN THILOGI
4 11:00 DAI THANG 189 3 79,8 3.050 LH VAT CACH MALAYSIA CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
5 11:30 HAI PHUONG SKY 4,1 92 4.902 HC54,47 LH VAT CACH HONG KONG CTY TNHH DVHH MINH LONG
6 12:30 ANNIE GAS 09 4,8 105,9 3.688 CL15,18 LH EURO DINH VU VUNG TAU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG Trung B
7 12:30 VIETSUN CONFIDENT 5,6 117 7.782 679,689 LH CANG 128 CUA LO CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
8 14:00 ATLANTIC OCEAN 6 113 6.866 HC34,44 LH CHUA VE CUA LO CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
9 14:30 YM HAWK 8,5 168 19.104 PW,699 LH NAM DINH VU HONG KONG CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
10 14:30 PRIME 8,8 145 12.599 HA17,19 LH PTSC DINH VU HO CHI MINH CTY CP HANG HAI VSICO
11 15:00 YN514004 6,2 24,7 LH DAMEN SC QUANG NINH CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
12 16:00 VINAFCO 26 7,2 121,4 7.225 HC34,44 LH CHUA VE HO CHI MINH CTY CP VTB VINAFCO
13 16:00 PACIFIC GRACE 8,5 144 12.368 HA17,TP2 LH DOAN XA HO CHI MINH CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14 16:30 ANH PHAT PETRO 06 4,5 91,9 4.990 CL15,18 LH 19 - 9 NGHI SON CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
15 16:30 HAIAN PARK 8,4 144,8 12.649 HA17,19 LH HAI AN HO CHI MINH CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
16 18:30 SAI GON GAS 4 95,5 2.999 CL15,18 LH EURO DINH VU VUNG TAU CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE
17 20:00 AAL BRISBANE 8 193,9 32.306 K1,44 LH HOANG DIEU TAIWAN THORESEN-VINAMA COMPANY-HP BRANCH
18 20:30 CNC SATURN 9,6 172 22.081 HC43,DT LH TAN VU SINGAPORE DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
19 20:30 SITC INCHON 7 161,8 18.061 PW,699 LH TAN CANG 189 CHINA SITC VIETNAM
20 20:30 BLUE RIDGE HIGHWAY 7,7 179,9 15.290 DT,36 LH TAN VU THAILAND CTY TNHH MTV VIETFRACHT HP

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý Hoa tiêu
1 19:30 GOLD STAR 15 6,3 99,9 5.929 HA17,19 LH HON DAU EURO DINH VU CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
2 19:30 HERON 6 116,9 6.954 TP2,3/TP2,3 BD EURO DINH VU EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý Hoa tiêu
1 02:30 ZIM SAPPHIRE 11,2 272 81.643 TC99,86,66 LH VUNG TAU HICT CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG Trung B
2 06:00 ATLANTIC OCEAN 6,8 113 6.866 HC34,44 LH VUNG TAU CHUA VE CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS Tuân
3 11:30 VINH QUANG 268 2,5 70 1.968 VC HAI DUONG BEN LAM CTY TNHH DANG SON VIET
4 12:30 CUU LONG GAS 4,8 95,5 2.999 LH DIEM DIEN LACH HUYEN 2 CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE Ninh
5 13:30 HERON 6,4 116,9 6.954 CL15,18 LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG Thành B
6 14:30 LADY LINN 5 97,7 3.856 LH CUA LO LACH HUYEN 2 CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
7 15:00 MINH HANG 222 (SB) 2,3 95 4.735 CT NGHI SON BEN LAM CTY TNHH VAN TAI MINH HANG
8 15:30 SWAN RIVER BRIDGE 8,6 172 21.918 DT,HC43,760KW LH TAIWAN TAN VU DAI LY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
9 16:00 GLORY VOYAGER 8,6 103,6 8.766 HC28,46 LH INDONESIA HOANG DIEU VOSA HẢI PHÒNG.
10 16:00 DYNAMIC OCEAN 16 6,6 113,6 7.983 N/A DUNG QUAT HON DAU CTY TNHH XNK TRONG TRUNG
11 17:30 CA OSAKA 9 147,9 13.223 699,PW,1360HP LH CHINA NAM DINH VU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12 17:30 CONSCIENCE 8,2 146 13.707 HA17,19 LH HONG KONG NAM DINH VU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
13 18:00 FORTUNE FREIGHTER 7,8 123,6 9.102 HC34,44 LH HO CHI MINH CHUA VE CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
14 19:30 KOTA NABIL 9,8 179,7 25.985 HA35,699 LH SINGAPORE NAM DINH VU CONG TY TNHH PIL VIET NAM
15 20:30 APL SANTIAGO 9,3 328,2 117.207 TC99,86,66,HP008 LH CHINA HICT CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
16 21:30 PIYA BHUM 7,8 171,9 21.784 PW,699 LH HO CHI MINH NAM DINH VU CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
17 21:30 CAPE ORIENT 8,6 184,9 25.351 DT,36,1000KW LH NGHI SON TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
18 21:30 SITC ANHE 8,5 146,5 13.074 689,HA19 LH CHINA TAN CANG 189 SITC VIETNAM
19 21:30 TS PENANG 8,7 147,9 13.291 689,699 LH CHINA VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
20 23:30 INSPIRE 9,1 172,2 21.789 DT,HC43,1000KW LH CHINA TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
21 23:30 HISTORY ELIZABETH 8 175,5 23.265 PW,699 LH HO CHI MINH NAM HAI DINH VU CTY CP KPB
22 23:30 SITC RENHE 8,6 146,5 13.004 689,HA19 LH DA NANG DINH VU SITC VIETNAM

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến Hoa tiêu
1 09:00 THINH LONG 26 2,5 78,6 3.256 LH HAI DUONG QUANG NINH
2 09:00 HAI AN 68 (SB) 2,3 79,3 4.757 VC TRUONG AN BEN KIEN
3 15:00 QUANG BINH 89 (SB) 3,2 73,9 2.112 LH VUNG ANG HAI DUONG
4 15:00 VIET THUAN 215-05 3,5 147,2 22.022 LH F0 NM NOSCO
5 16:30 KHANH LINH 666 (SB) 6,2 80 4.845 LH AN GIANG HAI DUONG
6 17:00 NAM VIET 18 (SB) 5,2 77 3.114 LH VUNG ANG HAI DUONG
7 19:00 THANH DAT 128 (SB) 5 68,8 3.162 LH QUANG NGAI HAI DUONG
8 19:30 PACIFIC 01 4,1 169,2 28.494 LH NM NOSCO F0