Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 25/06/2024

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 LITTLE ATHINA LIBERIA 171.9 19129 24274.57 0 25/06/2024 12:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng HUỲNH TẤN THIỆN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SÔNG HÀN,XUÂN THIỀU,MỸ KHÊ SAIGONSHIP DANANG
2 THÀNH CÔNG 45 VIET NAM 79.2 1599 3031.48 3.2 25/06/2024 06:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng ASIATRANS VIETNAM CORPORATION

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 LONG PHU 20 VIET NAM 112 5379 8804 7.75 25/06/2024 16:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Mỹ Khê (MK), Phao Mỹ Khê Luồng Đà Nẵng NGUYỄN HỒNG MINH -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SƠN TRÀ VITACO DA NANG/TRAN BINH QUANG HUY
2 GIA HƯNG 289 VIET NAM 79.3 1529 1200 0 25/06/2024 14:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng
3 NHẬT LINH 01 VIET NAM 74.26 994 2123.5 0 25/06/2024 13:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng
4 TRỌNG TRUNG 81 VIET NAM 83.9 1987 3045 5.1 25/06/2024 10:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Liên Chiểu (LC), Phao Liên Chiểu (K83-LC) Luồng Đà Nẵng LÊ TRẦN KHÁNH HIỆP -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV THU BỒN PTSC DA NANG
5 BIENDONG NAVIGATOR VIET NAM 149.5 9503 12400 8.25 25/06/2024 08:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHẠM ĐÌNH THI -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,LIÊN CHIỂU Cty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht)
6 SITC HAINAN HONGKONG 171.99 17119 21428 0 25/06/2024 07:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng PHAN MINH CẢNH -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV SÔNG HÀN,MỸ KHÊ SITC VIETNAM

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 VMU SHIRAI VIET NAM 61.97 998 999 3.94 25/06/2024 07:00 Bến cảng chuyên dùng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng (PV. GAS), Cầu 1 Bến cảng Chuyên dùng của Công ty Xăng dầu khu vực V (XDTQ), Cảng Thọ Quang Luồng Đà Nẵng vosa danang
2 NGUYỄN DƯƠNG 39 VIET NAM 75.1 1129 2341 0 25/06/2024 010:00 Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 1 (Tiên Sa 1b)
3 THÀNH CÔNG 45 VIET NAM 79.2 1599 3031.48 3.2 25/06/2024 010:00 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Tiên Sa, Mép thượng lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2b) Luồng Đà Nẵng ASIATRANS VIETNAM CORPORATION